výročie zboru

Úvodom chceme chváliť nášho Pána za Jeho predivnú milosť, lásku a pomoc v príbehu nášho zborového spoločenstva v Trenčíne. Je to neuveriteľné, ale tento rok uplynie 80. rokov od nášho založenia. Otočiac sa smerom späť, nemôžme povedať inak, ako: Sláva na výsostiach Bohu. V príbehoch nás všetkých vidíme Jeho milostivú ruku a vedenie. Uvedomujeme si, že to nie je samozrejmosť, ale Jeho láska, ktorá v nás udržala ako spoločenstvo pohromade a to aj napriek problémom a ťažkostiam, ktoré náš rast sprevádzali. V najťažších chvíľach však vždy zasiahol On a Jemu chceme za to všetko ďakovať. Chceme sa pripojiť spolu s Tebou a spoločne s celým vesmírom Ho oslavovať.

Preto Vás chceme pozvať, aby ste sa pripojili k nám, k spoločnej bohoslužbe, v sobotu 25.6.2016, v Dome armády v Trenčíne. Prosíme Vás, aby ste vyplnili pripojenú prihlášku a poslali do 15.6.2016. Miesta je pre všetkých dostatok, ale vyplnená prihláška znamená, že prihlásení dostanú aj občerstvenie. Radi poslúžime všetkým, ale počty prihlásených sú pre nás dôležité a smerodajné v otázke stravy. Na spoločné zhromaždenie s naším Pánom a Vami sa tešíme. Nech Pán pokoja Vám pridá sily, aby sme sa spoločne zišli.

Pri príležitosti výročia zboru Ťa pozývame na slávnostnú bohoslužbu v Trenčíne:

Piatok 24.6.2016 18:00 modlitebňa CASD, Horný Šianec 17 – spomienková bohoslužba u nás v modlitebni, kde budeme spomínať, rozprávať skúsenosti, spievať a chváliť nášho Boha za všetko, čo pre nás urobil…

Sobota  25.6.2016  9:00 – slávnostná bohoslužba pre mesto v Dome armády, Trenčín

Sobota 25.6.2016 15:00 – hudobný koncert pre verejnosť: VYZNANIE, v Dome armády, Trenčín

Tešíme sa na stretnutie a čas, ktorý spoločne prežijeme…    zbor Trenčín

Informácie – kontakt:

Marek Kaba

kabamarco@gmail.com

0944 438 586

Vianočný koncert pre deti

Chceme sa  spolu  zastaviť v tomto predvianočnom čase, rozlúčiť sa so starým rokom a popriať si všetko dobré do toho nového. Jednoducho chceme byť ešte na záver roka spolu s Vami.

Prineste so sebou hlavne deti, dobrú náladu a pokojnú predvianočnú atmosféru.

Veríme, že spoločne prežijeme krásne odpoludnie…

Pavel Kantor – spevák, gitarista, textár a skladateľ. Je absolventom ostravského ľudového konzervatória, odbor – klasická gitara. Vyrástol na moravsko – sliezskom pomedzí, kde sa vyučil elektromechanikom. Hudbou a spevom bol ovplyvnený počas náboženských bohoslužieb, do ktorých sa následne i sám aktívne zapájal. Neskôr sa stal spoluzakladateľom vokálneho, mužského kvarteta „Orion“, v ktorom intenzívne pôsobil až do roku 1989 (skupina sa venovala výhradne interpretácii tradičných a moderných duchovných piesní, ale výhradne uprostred kresťanských denominácií, keďže vystupovať verejne, nebolo možné z politických dôvodov). Od roku 1999 vystupuje a koncertuje sólovo aj na verejnosti. Piesne, ktoré spieva, si väčšinou skladá sám a aj ich otextuje. Sú silne ovplyvnené jeho životným štýlom, vzťahom k prírode a aktívnym kresťanstvom, ktoré je mu vlastné.

Konferencia o rodine

Ahojte priatelia, srdečne Vás pozývame na  2. konferenciu o rodine u nás v Trenčíne: „ABY NÁM BOLO DOMA DOBRE.“

Tešíme sa na chvíle, ktoré spolu prežijeme, ako aj na spoločenstvo, ktoré spolu vytvoríme. Nájdite si počas dvoch  víkendov priestor na to, aby ste ho venovali sebe, svojej rodine a svojmu manželstvu, aby porástlo. Každý večer o 17:00 sa stretneme s našimi hosťami, ktorými budú opäť Mgr. Milena Mikulková a Mojmír Voráč.  Vy, ktorí ste už u nás boli, veľmi dobre viete, čo sme spolu prežili a veríme, že aj tento krát nezabudneme na 1+1 (pozvať niekoho na kom mi záleží).

Veríme, že nosíte v srdci ľudí,  ktorých pozvete  aj tento krát. Prečo ? Pretože dobrá rodina začína v pevnom a trvalom manželstve.  Preto sa chceme stretnúť a niečo nové  naučiť, aby naše vzťahy boli krajšie, pevnejšie, láskavejšie. V rodine  sa  predsa budujú dobré návyky a charakter každého človeka. Rovnako v nej nachádzame pochopenie, prijatie,  lásku a učíme sa  pokore. Asi preto nám ju Boh dal, aby sme ho lepšie pochopili a naučili sa vnímať vzťahy okolo seba, tak ako aj autority.

Myslíme na vás a aj na tých ľudí, ktorých ste pozvali a veríme, že spolu prežijeme dva zaujímavé víkendy  tak: „ Aby nám bolo doma dobre“:-)

rečníci – info

Tešíme sa na Vás

Váš organizačný tím   „aby nám bolo doma dobre“

Stvorenie

Genezis II

Srdečne Vás pozývame na pokračovanie štúdia biblickej knihy Genezis.

bližšie informácie: Pavel Moudrý, 0907 630 349

ZBORY

Srdečne Vás pozývame na jedinečný koncert ZBORY, ktorý sa bude konať 12. októbra 2014 v Posádkovom dome armády (ODA) o 15.30 a 18.00.

rezervácia vstupeniek: Marek Kaba, t.č. 0944 438 586

Umenie byť pozitívnym a inšpirujúcim človekom

Už po tretí rok opäť pripravujeme jesenný partnerský reštart. Tešíme sa na Vás a veríme, že prežijeme jeden krásny predĺžený víkend vo výbornej atmosfére… tak, aby nám potom „bolo doma dobre“.

informácie

prihláška

Konferencia o rodine

Srdečne Vás pozývame na cyklus prednášok Konferencia o rodine,

ktoré sa konajú v troch cykloch piatok – nedeľa od 25. apríla 2014 v zbore CASD na Hornom Šianci v Trenčíne; zabezpečený je aj detský kútik.

prednášajúci:

Ján Dymáček, B.Th.

Narodil sa v roku 1951, vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Brne, v tejto profesii pracoval 13 rokov. V roku 1973 sa oženil, s manželkou má tri dcéry a dnes už aj štyroch vnukov. Neskôr študoval Teologický seminár, kde získal titul B.Th. (bakalár teológie). Ešte v priebehu štúdií nastúpil na zverené zbory v službe kazateľa. Po roku 1989 sa stal cirkevným administrátorom. Počas svojej dlhoročnej  lektorskej činnosti  viedol mnohé prednáškové série a zdravotné vzdelávacie kurzy ako Štúdium Biblie, Za päť dní nefajčiarom, Ako postaviť šťastné manželstvo a iné. V rokoch 2008 a 2010 bol s cyklom prednášok „Čo mám sa život s Bohom“ pozvaný na Ukrajinu, kde počas štrnástich večerov oslovil niekoľkosto poslucháčov. Rád cestuje do krajín, kde „bežala“ biblická alebo reformačná história a o zážitky sa rád delí rozprávaním a premietaním o daných krajinách a ich histórii.

Mgr. Milena Mikulková

V roku 2000 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte a v roku 2005 na Pedagogickej fakulte MU v Brne. Už v priebehu štúdií pracovala v pedagogicko-psychologickej poradni a venovala sa prevencii rizikového chovania u detí a mládeže. Priebežne sa vzdeláva v kurzoch zameraných na prácu s deťmi a mládežou, hlavne v rozvoji životných schopností a prevencie rizikového správania, na vedenie kurzov pre rodičov a podporu rodičovských schopností. V roku 2008 bola poverená k výkonu sociálnej právnej ochrany detí a zameriava sa hlavne na úpravu komunikácie v rodine a na riešenie výchovných problémov detí a mládeže.

Mojmír Voráč

Certifikovaný lektor, tréner a konzultant, špecializácia v oblasti rozvoja manažérskych zručností, osobnostného rozvoja, podnikateľského poradenstva, aktívny koučink v oblasti manažérskeho i osobného rastu, manželské i predmanželské poradenstvo. 25 ročná aktívna manažérska prax, viac ako 15 rokov aktívnej lektorskej a tréningovej praxe v oblasti obchodu, leardshipu a osobného rastu. Supervízor projektu osobného rastu pre študentov stredných škôl z oblasti systematického rozvoja kľúčových kompetencií. Vlastná autorská činnosť – kniha Kreatívny Time management a Umenie zvládať emócie, odborné články v časopisoch, odborná redakcia kníh z oblasti psychológie a komunikácie, zvládanie špecifických závislostí a podpory partnerských vzťahov, vedenie manželských a predmanželských kurzov a dielní osobnostného rozvoja.

Sedem viet pre zdravé manželstvo

i tento rok Vás pozývame na zimný pobyt počas jarných prázdnin v penzione v Ždiari spojený s prednáškami o rodine a lyžovačkou…

info

Prihláška

2014

11. januára 2014 prežijeme spoločnú sobotu spojenú s privítaním nového roka a tradičným rozdávaním veršíkov; srdečne Vás pozývame..