YFJ 2018 Praha – Kladno , príď a dotkni sa neba aj Ty . . .

Youth for Jesus

YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky.

Je neoddeliteľnou súčasťou niekoľko mesačného evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA, ktorý je organizovaný jednotlivými zbormi. Do tohoto programu sú zapojení členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci, cirkevné organizácie (ADRA, Život a zdravie, Klub Pathfinder, SKK, INRI ROAD) podporné organizácie (ASI, Maranatha) a vedenie cirkvi CASD.

DOTKNI SA NEBA sa pripravuje niekoľko mesiacov a mal by trvať až do druhého príchodu Ježiša Krista.

Pre časovú a personálnu náročnosť programu DOTKNI SA NEBA si jednotlivé zbory pozývajú mladých ľudí z iniciatívy YFJ na pomoc, ktorí prídu počas letných prázdnin na dané miesta a pomáhajú s realizáciou a rozšírením DOTKNI SA NEBA medzi ľudí v ich okolí, kde žijú. PRIHLÁŠKA TU: http://www.yfj.cz/prihlaska/

Nechaj sa inšpirovať  TUhttp://www.yfj.cz/video/

 

Mladí ľudia spolu s organizačným tímov a ostatnými členmi z cirkvi (zborov) realizujú rôzne aktivity (mnohé z nich sa konajú prevažne v lete):

 • Dni zdravia, Kluby zdravia
 • evanjelizačné prednášky (využívajú sa prednášky „Světem Bible“)
 • besedy, koncerty
 • výstavy: Genesis Expo, putovná výstava Biblie
 • pouličná evanjelizácia s Korneliom Novakom
 • živá socha Danielia
 • roznos korešpondenčných kurzov (SKK)
 • sociálna a manuálna pomoc (ADRA aktivity)
 • dotazníky na ulici
 • zakladajú sa spoločenské a rodinné centrá

Dôležitou súčasťou programu je tiež duchovný rozvoj zapojených ľudí, štúdium Biblie, modlitebné skupinky, služba dobrovoľníkov, tréning, prednášky a semináre.

Hlavné ciele programu DOTKNI SA NEBA a YOUTH FOR JESUS:

 • Zbory – duchovné oživenie zborov, aktivizácia evanjelizačného potenciálu zborov
 • Mladí ľudia – tréning a zapojenie mladých ľudí do evanjelizácie
 • Spoločnosť – oslovenie miestnej komunity evanjeliom Ježiša Krista
 • Kresťania – obnova duchovnosti jednotlivcov a celých zborov

Program sa člení na 3 základné etapy:

 1. Prípravná  – celková príprava zboru, motivácia členov, modlitebné skupinky
 2. Youth for Jesus (YFJ) – Príchod mladých ľudí – Dni zdravia, tréning mladých, práca v teréne, prednášky, pomoc
 3. Následná práca  – pokračovanie v začatej evanjelizácii, biblické skupinky, začlenenie nových členov do zborového spoločenstva
 4. PRIHLÁŠKA TU: http://www.yfj.cz/prihlaska/

 

YFJ 2017 Trenčín – “ Spomienka ale aj inšpirácia „

Pripomeňme si krásny požehnaný letný čas, kedy sa stretli mladý ľudia z Čiech a Slovenska aby aj  nášmu  mestu priniesli to nádherné Božie posolstvo plné lásky radosti a nádeje.

POVEDZ TO SVETU ( Tell The World ) – film

 

Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Tak začíná příběh Církve adventistů sedmého dne v novém australském filmu „Řekni to světu“.
Film představuje podle skutečných událostí příběh malé skupiny farmářů ze severovýchodní části Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblické interpretaci Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání. „Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu svých největších nadějí. Film „Řekni to světu“ byl zaslán ve formě DVD do traktátu každého sboru. Je možné použít ho pro veřejné promítání, kam můžete  pozvat své přátele a známé. Je možné jej také zařadit do „knihovny“ DVD ve vašem sboru a půjčovat tento film členům pro domácí projekci. Kromě DVD je film také možné zhlédnout online na YouTube nebo stáhnout z webu HopeTV.cz. Bližší informace získáte v traktátu sboru. Film je opatřen českými titulky i v úpravě pro neslyšící. ( zdroj : HOPE TV.cz )

HOPE TV – PRÁZDNOTA

PRÁZDNOTA

Ve vesmíru je prázdnota, která svou ničivou mocí ohrožuje každého z nás. A toto nebezpečné prázdno je nám mnohem blíž, než si častokrát uvědomujeme. Najděte odvahu a objevte ho s námi…

 

Budúcnosť našej zeme podľa Biblie

Plán štúdia tu : Plán štúdia knihy Zjavenie Jána.pdf

AKTUÁLNE NA INÝCH WEBoch

http://www.projektrodina.cz

http://www.skskk.sk

http://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/139-dukaz-o-bohu-kornelius-novak