Záznam z Rodinnej víkendoFky 2018 „Hľadá sa Otec“

Ahojte priatelia

Napriek všetkým časovým a technickým snahám veľmi ďakujeme celému technickému tímu pod vedením Tima, ktorí nám pripravili video záznam z celej jesennej víkendoFky z roku 2018 na tému: „Hladá sa Otec“.  Sme veľmi vďační za to, že sa to podarilo nielen vďaka trpezlivosti a tvorivosti celého technického tímu, ale aj vďaka sponzorom. Taktiež ďakujeme aj hlavným hosťom nášho programu Mojmírovi, Pavlovi a Julke, že svojim súhlasom sprístupnili verejnosti celý tento program.

Veríme, že to nebude len zmes informácií, ktorú si vypočujete, ale že sa Vám podarí zachytiť aspoň zopár maličkostí, ktoré by sme mohli robiť zajtra znovu a inak tak „Aby nám bolo doma dobre“. 

Prajeme Vám príjemnú rekapituláciu prednášok a veríme, že si dobré veci nenecháte len pre seba…

Boh Vám žehnaj vo vašom každodennom živote.

Pozdravujeme Vás a tešíme sa na blízke stretnutie 31.10 – 3.11.2019 opäť na štrbskom Plese v hoteli Trigan***.

Klikni na obrázok pre presmerovanie na záznam prednášok

Slávnostná konferenčná bohoslužba 8.júna 2019 Brno

Vážené spoločenstvo Cirkvi adventistov siedmeho dňa,
v sobotu 8. júna 2019 sa uskutoční slávnostná konferenčná bohoslužba pre tri združenia
Česko-Slovenskej únie. Spoločné stretnutie bude v Brne, pavilón V, areál Výstavisko Brno.
Slávnostná bohoslužba sa začne o 10-tej hodine a hosťom bude predseda Intereurópskej
divízie Mario Brito. Čas spoločne strávenej soboty je naplnený programom detí, kázaním
Božieho slova, hudbou a predstavením administrátorov združení a únie. Od 14:30 nás čaká
odpoludňajší program, v ktorom predstavia svoju službu oddelenia našej cirkvi a zaujímavé
budú aj rozhovory s predsedami jednotlivých združení. V pavilóne nájdete tiež stánky
s prezentáciami jednotlivých oddelení a inštitúcií.
Na toto výnimočné zhromaždenie cirkvi je pripravených v sále 3500 miest a ďalšie priestory
na vzájomné spoločenstvo. Počas poludňajšej prestávky bude k dispozícii malé občerstvenie.
Areál Výstavisko Brno (BVV) je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou a pre tých,
ktorí uprednostnia vlastnú dopravu, je dostatok parkovacích miest v areáli výstaviska priamo
pred pavilónom V (parkovanie je zdarma). Pre tých, ktorí pricestujú zo vzdialenejších končín
našich republík, je zabezpečené cenovo prijateľné ubytovanie.
Doplňujúce informácie nájdete v ďalšom texte a v sekcii „konferenčná bohoslužba“ na
www.casd.cz (v ľavom menu).
Pozývame vás všetkých na túto jedinečnú príležitosť s neopakovateľnou atmosférou, kde sa
môžeme spoločne stretnúť, načúvať si a spoločne sa modliť.

Tešíme sa na vás.

Za Česko-Slovenskú úniu Cirkvi adventistov siedmeho dňa : Mikuláš Pavlík

 

Informácie:
Miesto konania konferencie – Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, pavilón V.
Čas konania – dopoludnia od 10:00, poobede od 14:30.
Doprava – mestskou hromadnou dopravou v Brne z autobusovej stanice Zvonařka na výstavisko autobusom č. 84 na zastávku Velodrom (5 zastávok). Alebo z hlavnej vlakovej stanice električkou č. 1 smer Pisárky na zastávku Výstaviště – hlavný vstup (5 zastávok).
Doprava autom smer BVV, Výstaviště 405/1, Brno, vjazd bránou č. 4 (49°11’4.89″N; 16°34’55.61), potom na parkovisko k pavilónu V.
Ubytovanie:
Je pripravená možnosť ubytovania v priestoroch Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno, Komín.
Cena ubytovania za jednu noc pre jednu osobu je 300 Kč (ČR), 11 € (SR).
Súčasťou ubytovania je posteľné oblečenie, uterák, malé mydlo a raňajky.
Nocľah možno zaistiť zo 7. 6. aj z 8. 6. 2019.
Ubytovanie k dispozícii od 11:00. Izby treba opustiť do 16:00.
Parkovanie v objekte školy (platené, max. 100 Kč za deň).
Platba pre ČR: číslo účtu ČSÚ 116 484 1011/0100 variabilný symbol: 512777.
Platba pre SR: IBAN SK94 8330 0000 0025 0034 1599, variabilný symbol: 006.
Pri platbe je nutné uviesť do poznámky meno a priezvisko ubytovanej osoby.
Je potrebné vyplniť prihlášku a najneskôr do 14.5.2019 ju odoslať jednotlivo za každú osobu (formulár nájdete na www.casd.cz).
Otázky týkajúce sa ubytovania: Jiřina Žižková, tel: +420 734 364 391, jzizkova@casd.cz

Uskutočnila sa konferencia JEDINE VIEROU, pozrite si videozáznam!

Klikni na obrázok pre presmerovanie na videozáznam prednášok.

V nedeľu, dňa 17.2.2019, sa v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uskutočnila teologická konferencia pod názvom JEDINE VIEROU. Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré konferenciu organizovalo v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, reagovalo tým na aktuálnu potrebu cirkvi. Jednak je potrebné sa vždy vrátiť k základom, na ktorých naša vierouka stojí a jednak je potrebné sa brániť tendenciám, ktoré tieto základy boria či interpretujú inak, ako Písmo sväté.

Dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v Michigane v U.S.A. ThDr. Jiří Moskala, PhD. poukázal pútavým spôsobom na dôležitosť Božieho vykupiteľského diela prostredníctvom nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré vykonal na kríži a ktoré koná dnes v našich životoch:  „Ako Kristovi nasledovníci sa potrebujeme naučiť, ako žiť v zdravom napätí, ktoré prežíva každý úprimný veriaci – úplná istota v Kristovi a úplná nedôvera v seba. Nie je jednoduché vyvážiť tento paradox našej viery a vyhnúť sa tak extrémnym postojom, ktoré číhajú na oboch stranách. Potrebujeme sa stále sústreďovať na Neho.“  V ďalšom poznamenal: „Istota spasenia súvisí s tým, že hľadíme na Ježišovo dielo a na Jeho zásluhy a že si udržiavame živý a dôverný vzťah s Bohom. Spasenie nikdy nezávisí od nás, nášho výkonu alebo skutkov, pretože tie sú ovocím nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi. Dobré skutky sú dôležité pre záchranu iných, ale nie pre naše vlastné spasenie.“ Ohľadne tvrdení tzv. „perfekcionizmu“ zdôraznil: „Svätý Duch nebude veriacim nikdy odňatý. Práve naopak, dostanú Ducha ešte vo väčšej miere. Bude to práve Svätý Duch, kto ich prevedie časom záverečnej krízy. Svätý Duch opustí bezbožný, zatvrdený svet, ale my budeme v Božích rukách v bezpečí.“

Kazatelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A., hovorili o jednom zo svojich najlepších rozhodnutí v živote, keď opustili v okovách perfekcionizmu a samospravodlivosti sa zmietajúce hnutie, ktoré niečo iné vystavuje vo svojej výkladnej skrini a niečo iné praktizuje vo svojich útrobách. Bratia vyjadrili svoju radosť z prijatia a slobody v Ježišovi Kristovi, ktorú môžu prežívať v spoločenstve Božieho ľudu v Cirkvi adventistov siedmeho dňa. István Stramszki autenticky poznamenal: „Kto je poľutovaniahodnejší? Ten, kto precitne z toho, čoho súčasťou – prípadne vykonávateľom – bol, alebo ten, kto sa nikdy nezobudí? Spomí­nané prebudenie poznáme z vlastnej skúsenosti.“

V záverečnom bloku prednášajúci odpovedali na otázky účastníkov, ktoré odzrkadľovali živý záujem zúčastnených o nastolenú tematiku.

Prestávky i čas obeda účastníci konferencie využili ku vzájomnému zdieľaniu, družným rozhovorom či krátkej prechádzke, ktorú síce studené, ale krásne slnečné počasie umožňovalo.

Každý z cca 400 účastníkov si mohol so sebou zobrať domov aj ZBORNÍK Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE JEDINE VIEROU, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Zbornik-konferencia-Jedine-vierou

BB-17-2-2019-KERAK-sk

Projekt – UTÓPIA

Na Wikipedii se dočteme, že slovo Utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

A protože pro mnoho lidí je víra v Boha křesťanů utopí, dali jsme našemu projektu název Utopie? s otazníkem. Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu vlastně následovníci Krista věří a proč? Devatenáct témat se pokouší na tyto otázky odpovědět a ukázat, že věřit neznamená upínat se k něčemu, co neexistuje a že víra rozhodně utopií být nemusí.

Klikni na obrázok

Šedá zóna vo vzťahoch – mládežnícka bohoslužba 26.1.2019 videozáznam

Záznam z mládežníckej bohoslužby v Trenčíne 26.1.2019 s témou „Šedá zóna vo vzťahoch“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video záznam z Bohoslužby v Trenčíne 20.10.2018

Sociálny rozmer uctievania Hospodina

Prednáškový cyklus na tému „Sociálny rozmer uctievania Hospodina“. Prednáša  Doc. Jiří Beneš Th.D

Kliknutím na obrázok budete presmerovaný do sekcie so záznamom prednášok kde si ich môžete vypočuť alebo stiahnuť.

Projekt HopeTV – IDENTITA

Pořad Identita vznikl jako reakce na mnohé otázky členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající se základů naší víry. V dnešní době, kdy je vše zpochybňováno se lidé ptají, zda má ještě smysl věřit tomu, čemu věřili naši předchůdci a zda je naše víra založená na Bibli. Identita se pokouší na některé tyto otázky odpovědět.

Link TU : Projekt – IDENTITA (video epizódy)

 

YFJ 2017 Trenčín – “ Spomienka ale aj inšpirácia „

Pripomeňme si krásny požehnaný letný čas, kedy sa stretli mladý ľudia z Čiech a Slovenska aby aj  nášmu  mestu priniesli to nádherné Božie posolstvo plné lásky radosti a nádeje.

POVEDZ TO SVETU ( Tell The World ) – film

 

Správná rovnice, ale špatná interpretace. Výsledkem byl smutek, bolest a sklíčenost. Tak začíná příběh Církve adventistů sedmého dne v novém australském filmu „Řekni to světu“.
Film představuje podle skutečných událostí příběh malé skupiny farmářů ze severovýchodní části Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblické interpretaci Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání. „Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu svých největších nadějí. Film „Řekni to světu“ byl zaslán ve formě DVD do traktátu každého sboru. Je možné použít ho pro veřejné promítání, kam můžete  pozvat své přátele a známé. Je možné jej také zařadit do „knihovny“ DVD ve vašem sboru a půjčovat tento film členům pro domácí projekci. Kromě DVD je film také možné zhlédnout online na YouTube nebo stáhnout z webu HopeTV.cz. Bližší informace získáte v traktátu sboru. Film je opatřen českými titulky i v úpravě pro neslyšící. ( zdroj : HOPE TV.cz )