Zborové stretnutie pri gulášiku – LIEŠNA 2019

Ako  je v našom zbore dobrým zvykom aj tento rok sme prežili krásne a požehnané chvíle v lone nádhernej prírody , v kruhu našich priateľov a známych. Ako vždy , opäť  nechýbalo výborné jedlo , dobrá nálada a krásne počasie.  Za to všetko ,  patrí srdečná vďaka všetkým , ktorý sa podieľali na  príprave a organizácií tohto krásneho stretnutia ale tá najväčšia vďaka patrí opäť nášmu nebeskému Otcovi , ktorý nám tento krásny čas pripravil a bohato požehnal.

 

Kliknutím na obrázok vstúp do galérie.

 

Jesenná rodinná víkendoFka 2019.

Ahojte  priatelia,

Pozdravujeme, už sme to spustili. Môžete sa prihlasovať od 1.7.2019…

Ak sa dá, prosím, skúste tomuto nášmu mailu venovať trošku pozornosti. Prežili sme spolu už niekoľko krásnych akcií  a napriek tomu, že zatiaľ ešte neskončilo leto a jeseň je pre mnohých ešte ďaleká méta, dovolíme si Vám dať do pozornosti, už po ôsmi  krát, našu jesennú rodinnú víkendoFku 2019. Opäť  sa spolu vyberieme na Štrbské pleso do hotela TRIGAN *** v termíne 31.10 – 3.11.2019. 

Vybrali sme opäť Štrbské pleso, pretože toto miesto má pre nás stále akési čaro, ktoré máme veľmi radi a na druhej strane si hovoríme, prečo opúšťať dobré a osvedčené veci, ak na to nie je vážny dôvod. Tento rok je v piatok štátny sviatok takže nebudete potrebovať ani veľa dovolenky . Preto sme tento rok otvorili prihlasovanie pre tých čo majú záujem s možnosťou pobytu  už od stredy a teda na celé jesenné prázdniny. Dole je krátky bodový programový prehľad toho čo nás čaká. Tento rok na tému „Konflikt ako príležitosť“ Podrobnejší program sa tvorí a budeme ho ešte posielať. Ďakujeme za trpezlivosť.

Priestory v hoteli nám ponúkajú kongresové miestnosti, wellness centrum s bazénom, ktorý je vyhovujúci aj pre menšie deti, keďže začalo chodiť veľa  rodín s malými deťmi. Cieľom je, aby sme boli spolu ako manželia, spolu ako rodiny a celkom spolu ako jedna veľká rodina, ktorá ma jediný cieľ: Aby  bolo doma (spolu) dobre….

Tento rok nás čaká veľa zaujímavých inšpirácií a rozhovorov s hosťami. Je pred nami krásna jeseň a rodinná víkendoFka plná skvelých ľudí, výnimočných ľudí a ich rodín… Tak sa nezabudnite rýchlo prihlásiť, pretože sa tešíme na vás…

 

Prosím na prihlasovanie treba použiť náš formulár presne tu na našej web stránke:

http://www.domadobre.eu/udalosti/rodinna-vikendofka-2019/

Prihlasovanie: Je to jednoduché. Treba si  vždy zadať len počet dospelých osôb a počet deti v danej  kategórií a tam vyplniť údaje za každého účastníka. Ak by ste  s tým mali problém, tak nás prosím kontaktujte. Celé prihlasovanie je praktické a rýchle. Hneď po zadaní obdržíte potvrdzujúci email, kde bude jasne vyčíslené a zadefinované, čo ste si objednali. My vám do 7 dní pošleme faktúru na ktorú budete môcť robiť úhrady. Nutnosť je zaplatiť min. splátku 100 eur na rodinu alebo  50 eur na jednotlivca podľa faktúry. Celý pobyt je nutné uhradiť najneskôr do 15.10.2019.

Priatelia tešíme sa na všetko, čo spolu prežijeme a veríme, že nielen informácie, ale aj spoločenstvo bude pre nás inšpiráciou na ceste naším ďalším životom. Ďalšie informácie budeme posielať priebežne…

Info:    Adrika  0903 907 450    adrika@domadobre.eu     (informácie ohľadne ubytovania a programu…)

Ľudo    0903 759 450    ludo@domadobre.eu    (informácie ohľadne programovej náplne…)

Ivan   0911 759 453  prihlasovanie@domadobre.eu   (informácie ohľadne vystavenia faktúr, prihlásenia atd…)

  • Prihlásenie považujeme za záväzné,  až  po pripísaní zálohy na účet!!!  Ďakujeme za pochopenie…

Prajeme Vám krásne prázdniny, Božiu ochranu pre Vaše rodiny tak, aby ste mohli prežiť nikým a ničím nerušené dovolenky…

 

Video záznam , Slavnostná bohoslužba konferencie ČSU • Mario Brito • 1/2 • 8. jún 2019 • Brno dopoludnie

 

Video záznam , Slavnostná bohoslužba konferencie ČSU • 2/2 • 8. jún 2019 • Brno odpoludnie

 

 

Záznam z Rodinnej víkendoFky 2018 „Hľadá sa Otec“

Ahojte priatelia

Napriek všetkým časovým a technickým snahám veľmi ďakujeme celému technickému tímu pod vedením Tima, ktorí nám pripravili video záznam z celej jesennej víkendoFky z roku 2018 na tému: „Hladá sa Otec“.  Sme veľmi vďační za to, že sa to podarilo nielen vďaka trpezlivosti a tvorivosti celého technického tímu, ale aj vďaka sponzorom. Taktiež ďakujeme aj hlavným hosťom nášho programu Mojmírovi, Pavlovi a Julke, že svojim súhlasom sprístupnili verejnosti celý tento program.

Veríme, že to nebude len zmes informácií, ktorú si vypočujete, ale že sa Vám podarí zachytiť aspoň zopár maličkostí, ktoré by sme mohli robiť zajtra znovu a inak tak „Aby nám bolo doma dobre“. 

Prajeme Vám príjemnú rekapituláciu prednášok a veríme, že si dobré veci nenecháte len pre seba…

Boh Vám žehnaj vo vašom každodennom živote.

Pozdravujeme Vás a tešíme sa na blízke stretnutie 31.10 – 3.11.2019 opäť na štrbskom Plese v hoteli Trigan***.

Klikni na obrázok pre presmerovanie na záznam prednášok

Uskutočnila sa konferencia JEDINE VIEROU, pozrite si videozáznam!

Klikni na obrázok pre presmerovanie na videozáznam prednášok.

V nedeľu, dňa 17.2.2019, sa v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uskutočnila teologická konferencia pod názvom JEDINE VIEROU. Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré konferenciu organizovalo v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, reagovalo tým na aktuálnu potrebu cirkvi. Jednak je potrebné sa vždy vrátiť k základom, na ktorých naša vierouka stojí a jednak je potrebné sa brániť tendenciám, ktoré tieto základy boria či interpretujú inak, ako Písmo sväté.

Dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v Michigane v U.S.A. ThDr. Jiří Moskala, PhD. poukázal pútavým spôsobom na dôležitosť Božieho vykupiteľského diela prostredníctvom nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré vykonal na kríži a ktoré koná dnes v našich životoch:  „Ako Kristovi nasledovníci sa potrebujeme naučiť, ako žiť v zdravom napätí, ktoré prežíva každý úprimný veriaci – úplná istota v Kristovi a úplná nedôvera v seba. Nie je jednoduché vyvážiť tento paradox našej viery a vyhnúť sa tak extrémnym postojom, ktoré číhajú na oboch stranách. Potrebujeme sa stále sústreďovať na Neho.“  V ďalšom poznamenal: „Istota spasenia súvisí s tým, že hľadíme na Ježišovo dielo a na Jeho zásluhy a že si udržiavame živý a dôverný vzťah s Bohom. Spasenie nikdy nezávisí od nás, nášho výkonu alebo skutkov, pretože tie sú ovocím nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi. Dobré skutky sú dôležité pre záchranu iných, ale nie pre naše vlastné spasenie.“ Ohľadne tvrdení tzv. „perfekcionizmu“ zdôraznil: „Svätý Duch nebude veriacim nikdy odňatý. Práve naopak, dostanú Ducha ešte vo väčšej miere. Bude to práve Svätý Duch, kto ich prevedie časom záverečnej krízy. Svätý Duch opustí bezbožný, zatvrdený svet, ale my budeme v Božích rukách v bezpečí.“

Kazatelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A., hovorili o jednom zo svojich najlepších rozhodnutí v živote, keď opustili v okovách perfekcionizmu a samospravodlivosti sa zmietajúce hnutie, ktoré niečo iné vystavuje vo svojej výkladnej skrini a niečo iné praktizuje vo svojich útrobách. Bratia vyjadrili svoju radosť z prijatia a slobody v Ježišovi Kristovi, ktorú môžu prežívať v spoločenstve Božieho ľudu v Cirkvi adventistov siedmeho dňa. István Stramszki autenticky poznamenal: „Kto je poľutovaniahodnejší? Ten, kto precitne z toho, čoho súčasťou – prípadne vykonávateľom – bol, alebo ten, kto sa nikdy nezobudí? Spomí­nané prebudenie poznáme z vlastnej skúsenosti.“

V záverečnom bloku prednášajúci odpovedali na otázky účastníkov, ktoré odzrkadľovali živý záujem zúčastnených o nastolenú tematiku.

Prestávky i čas obeda účastníci konferencie využili ku vzájomnému zdieľaniu, družným rozhovorom či krátkej prechádzke, ktorú síce studené, ale krásne slnečné počasie umožňovalo.

Každý z cca 400 účastníkov si mohol so sebou zobrať domov aj ZBORNÍK Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE JEDINE VIEROU, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Zbornik-konferencia-Jedine-vierou

BB-17-2-2019-KERAK-sk

Projekt – UTÓPIA

Na Wikipedii se dočteme, že slovo Utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

A protože pro mnoho lidí je víra v Boha křesťanů utopí, dali jsme našemu projektu název Utopie? s otazníkem. Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu vlastně následovníci Krista věří a proč? Devatenáct témat se pokouší na tyto otázky odpovědět a ukázat, že věřit neznamená upínat se k něčemu, co neexistuje a že víra rozhodně utopií být nemusí.

Klikni na obrázok

Šedá zóna vo vzťahoch – mládežnícka bohoslužba 26.1.2019 videozáznam

Záznam z mládežníckej bohoslužby v Trenčíne 26.1.2019 s témou „Šedá zóna vo vzťahoch“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video záznam z Bohoslužby v Trenčíne 20.10.2018

Sociálny rozmer uctievania Hospodina

Prednáškový cyklus na tému „Sociálny rozmer uctievania Hospodina“. Prednáša  Doc. Jiří Beneš Th.D

Kliknutím na obrázok budete presmerovaný do sekcie so záznamom prednášok kde si ich môžete vypočuť alebo stiahnuť.