Ako  je v našom zbore dobrým zvykom aj tento rok sme prežili krásne a požehnané chvíle v lone nádhernej prírody , v kruhu našich priateľov a známych. Ako vždy , opäť  nechýbalo výborné jedlo , dobrá nálada a krásne počasie.  Za to všetko ,  patrí srdečná vďaka všetkým , ktorý sa podieľali na  príprave a organizácií tohto krásneho stretnutia ale tá najväčšia vďaka patrí opäť nášmu nebeskému Otcovi , ktorý nám tento krásny čas pripravil a bohato požehnal.

 

Kliknutím na obrázok vstúp do galérie.