MIMORIADNE OPATRENIE

 

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

 

chceme vás touto cestou informovať o krokoch, ktoré sme sa v súvislosti s šírením koronavírusu COVID-19 rozhodli urobiť.

Na základe výzvy zodpovedných orgánov nášho štátu a na základe rozhodnutia vedenia cirkvi sme sa rozhodli v rámci našich zborov a skupín prerušiť spoločné sobotné bohoslužby, a to na dobu dvoch týždňov (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností). Týka sa to bohoslužieb počas sobôt od 14. marca 2020 a aktivít v čase od 10. marca 2020 až do odvolania. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej k dispozícii podľa potreby a to buď formou osobnej pastorácie, alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov, ako napr. e-mail, Skype, Facebook, Messenger, Hangouts či WhatsApp. Chceme vás v tejto (veríme že prechodnej) situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, aj keď možno v užšom rodinnom kruhu.

Budeme sledovať ďalší vývoj udalostí a o našich ďalších plánovaných krokoch vás budeme včas informovať.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

 

P.S.: Prosíme všetkých tých, ktorí vedia o niektorých vo svojom okruhu, že sa k tejto informácii nedostanú, aby im túto správu tlmočili! Ďakujeme.

 

Tu nájdete aktualizované informácie SZ CASD