Roman Fabian

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Roman Fabian

Kongres mládeže 2019 „Bol som tam…“

Byť na správnom mieste v správny čas znamená byť na Kongrese mládeže 2019. Pretože vždy, keď si spomenieš na túto udalosť, s nadšením si povieš „Bol som tam…,“ a zažil som niečo čo by som nikdy inokedy a nikde inde nezažil.
(„Život v spomienke znamená žiť dvakrát.“ — Marcus Valerius Martialis, latinský básnik z Hispánie 40 – 104)

Ak máš 14 rokov a viac a chceš prežiť nezabudnuteľný týždeň prázdnin prihlás sa na Kongres mládeže 2019 na Slovensku v termíne 11. – 18. augusta 2019. Kongres bude v areály Poniklec, neďaleko Banskej Bystrice. (Hotel Poniklec, Mlynská 444, 976 45 Hronec)

Čo všetko ťa čaká?

 • Božie Slovo, ktoré ťa bude viesť do Božej prítomnosti.
 • „Tak budem hľadieť na Teba v Tvojej svätyni, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu.“ Ž 63:3
 • Vo „svätyni“ ťa svojim slovom bude celý týždeň sprevádzať Filip Soós.
 • Hudba, chvály a živá kapela každý deň.
 • Art Theatre každý večer.
 • Zábava, nové zážitky, noví ľudia a skvelé priateľstvá.
 • Do čoho sa budeš môcť ešte zapojiť?
 • Akčné skupinky, aké ešte neboli na žiadnom kongrese.
 • Tvorivé workshopy, so zaujímavými ľuďmi.
 • Hry, športy a nejaký ten adrenalín.
 • Kongresové mestečko s aktivitami a kongresový „bar“.
 • A mnoho iného.

Budeš tam? Budeš na Kongrese mládeže 2019, aby si potom mohol s nadšením vždy povedať: „Bol som tam, a bolo to perfektné.“

Ak si už pochopil, že tam potrebuješ byť, sleduj Instagram: www.instagram.com/bol.som.tam/ alebo http://kongres2019.pathfinder.sk a prihlás sa.

Za celý organizačný tím ťa na Kongres mládeže 2019 pozýva, František Kolesár (vedúci mládeže SZ)

email kongresmladeze2019@gmail.com

Pre prihlásenie klikni na obrázok

Inštrukcie k elektronickému prihlasovaniu

Pre registráciu ubytovania sú potrebné nasledujúce informácie:

 • meno
 • adresa (ulica + číslo domu + PSČ + obec)
 • telefónne číslo
 • email (v prípade, že formulár vypĺňaš za kamaráta/kamarátku a budeš za neho/ňu komunikovať aj platiť, uveď prosím svoju emailovú adresu)
 • dátum narodenia
 • číslo dokladu (OP alebo pas)

Postup registrácie:

 1. Klikni vpravo dole na tlačidlo „PRIHLÁSIŤ NA KONGRES“.
 2. Klikni na preferovaný typ ubytovania buď na mapke, alebo v zozname dostupných miest.
 3. Vyber miesto, ktoré chceš obsadiť a klikni na tlačidlo „OBSADIŤ“.
 4. Ak si bol prvý (prvá), kto miesto obsadil, objaví sa ti registračný formulár, kde je potrebné zadať horeuvedené údaje. Do izieb (bunky 1 aj 2), chatky (bunky 1 aj 2), kde už je prihlásená nejaká žena alebo muž, sa môže prihlásiť len osoba rovnakého pohlavia. V stane môžu byť len osoby rovnakého pohlavia, no nakoľko nevieme vopred pre koľko osôb stany si prinesiete, každá osoba, ktorá bude ubytovaná v stane sa prihlasuje osobitne (ako 1 stan).
 5. Na vyplnenie a odoslanie platnej registrácie máš 10 minút. Ak registráciu nedokončíš v tejto časovej lehote, miesto bude automaticky odblokované pre iných záujemcov.
 6. Po úspešnom odoslaní registračného formulára ti bude na uvedenú emailovú adresu zaslaná potvrdzujúca správa s pokynmi k platbe. Obsah správy ti systém zobrazí aj na finálnej obrazovke prihlasovacieho procesu. Záverečné informácie vygenerované systémom si preto prosím skopíruj a uschovaj, a to najmä pre prípad, že by ti email nebol doručený (nezabudni si skontrolovať či ti neprišiel do spamu).

Video záznam , Slavnostná bohoslužba konferencie ČSU • Mario Brito • 1/2 • 8. jún 2019 • Brno dopoludnie

 

Video záznam , Slavnostná bohoslužba konferencie ČSU • Mario Brito • 2/2 • 8. jún 2019 • Brno odpoludnie

 

 

Záznam z Rodinnej víkendoFky 2018 „Hľadá sa Otec“

Ahojte priatelia

Napriek všetkým časovým a technickým snahám veľmi ďakujeme celému technickému tímu pod vedením Tima, ktorí nám pripravili video záznam z celej jesennej víkendoFky z roku 2018 na tému: „Hladá sa Otec“.  Sme veľmi vďační za to, že sa to podarilo nielen vďaka trpezlivosti a tvorivosti celého technického tímu, ale aj vďaka sponzorom. Taktiež ďakujeme aj hlavným hosťom nášho programu Mojmírovi, Pavlovi a Julke, že svojim súhlasom sprístupnili verejnosti celý tento program.

Veríme, že to nebude len zmes informácií, ktorú si vypočujete, ale že sa Vám podarí zachytiť aspoň zopár maličkostí, ktoré by sme mohli robiť zajtra znovu a inak tak „Aby nám bolo doma dobre“. 

Prajeme Vám príjemnú rekapituláciu prednášok a veríme, že si dobré veci nenecháte len pre seba…

Boh Vám žehnaj vo vašom každodennom živote.

Pozdravujeme Vás a tešíme sa na blízke stretnutie 31.10 – 3.11.2019 opäť na štrbskom Plese v hoteli Trigan***.

Klikni na obrázok pre presmerovanie na záznam prednášok

Uskutočnila sa konferencia JEDINE VIEROU, pozrite si videozáznam!

Klikni na obrázok pre presmerovanie na videozáznam prednášok.

V nedeľu, dňa 17.2.2019, sa v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici uskutočnila teologická konferencia pod názvom JEDINE VIEROU. Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré konferenciu organizovalo v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, reagovalo tým na aktuálnu potrebu cirkvi. Jednak je potrebné sa vždy vrátiť k základom, na ktorých naša vierouka stojí a jednak je potrebné sa brániť tendenciám, ktoré tieto základy boria či interpretujú inak, ako Písmo sväté.

Dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v Michigane v U.S.A. ThDr. Jiří Moskala, PhD. poukázal pútavým spôsobom na dôležitosť Božieho vykupiteľského diela prostredníctvom nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré vykonal na kríži a ktoré koná dnes v našich životoch:  „Ako Kristovi nasledovníci sa potrebujeme naučiť, ako žiť v zdravom napätí, ktoré prežíva každý úprimný veriaci – úplná istota v Kristovi a úplná nedôvera v seba. Nie je jednoduché vyvážiť tento paradox našej viery a vyhnúť sa tak extrémnym postojom, ktoré číhajú na oboch stranách. Potrebujeme sa stále sústreďovať na Neho.“  V ďalšom poznamenal: „Istota spasenia súvisí s tým, že hľadíme na Ježišovo dielo a na Jeho zásluhy a že si udržiavame živý a dôverný vzťah s Bohom. Spasenie nikdy nezávisí od nás, nášho výkonu alebo skutkov, pretože tie sú ovocím nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi. Dobré skutky sú dôležité pre záchranu iných, ale nie pre naše vlastné spasenie.“ Ohľadne tvrdení tzv. „perfekcionizmu“ zdôraznil: „Svätý Duch nebude veriacim nikdy odňatý. Práve naopak, dostanú Ducha ešte vo väčšej miere. Bude to práve Svätý Duch, kto ich prevedie časom záverečnej krízy. Svätý Duch opustí bezbožný, zatvrdený svet, ale my budeme v Božích rukách v bezpečí.“

Kazatelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A., hovorili o jednom zo svojich najlepších rozhodnutí v živote, keď opustili v okovách perfekcionizmu a samospravodlivosti sa zmietajúce hnutie, ktoré niečo iné vystavuje vo svojej výkladnej skrini a niečo iné praktizuje vo svojich útrobách. Bratia vyjadrili svoju radosť z prijatia a slobody v Ježišovi Kristovi, ktorú môžu prežívať v spoločenstve Božieho ľudu v Cirkvi adventistov siedmeho dňa. István Stramszki autenticky poznamenal: „Kto je poľutovaniahodnejší? Ten, kto precitne z toho, čoho súčasťou – prípadne vykonávateľom – bol, alebo ten, kto sa nikdy nezobudí? Spomí­nané prebudenie poznáme z vlastnej skúsenosti.“

V záverečnom bloku prednášajúci odpovedali na otázky účastníkov, ktoré odzrkadľovali živý záujem zúčastnených o nastolenú tematiku.

Prestávky i čas obeda účastníci konferencie využili ku vzájomnému zdieľaniu, družným rozhovorom či krátkej prechádzke, ktorú síce studené, ale krásne slnečné počasie umožňovalo.

Každý z cca 400 účastníkov si mohol so sebou zobrať domov aj ZBORNÍK Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE JEDINE VIEROU, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Zbornik-konferencia-Jedine-vierou

BB-17-2-2019-KERAK-sk

Projekt – UTÓPIA

Na Wikipedii se dočteme, že slovo Utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

A protože pro mnoho lidí je víra v Boha křesťanů utopí, dali jsme našemu projektu název Utopie? s otazníkem. Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu vlastně následovníci Krista věří a proč? Devatenáct témat se pokouší na tyto otázky odpovědět a ukázat, že věřit neznamená upínat se k něčemu, co neexistuje a že víra rozhodně utopií být nemusí.

Klikni na obrázok

Šedá zóna vo vzťahoch – mládežnícka bohoslužba 26.1.2019 videozáznam

Záznam z mládežníckej bohoslužby v Trenčíne 26.1.2019 s témou „Šedá zóna vo vzťahoch“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video záznam z Bohoslužby v Trenčíne 20.10.2018

Sociálny rozmer uctievania Hospodina

Prednáškový cyklus na tému „Sociálny rozmer uctievania Hospodina“. Prednáša  Doc. Jiří Beneš Th.D

Kliknutím na obrázok budete presmerovaný do sekcie so záznamom prednášok kde si ich môžete vypočuť alebo stiahnuť.

Projekt HopeTV – IDENTITA

Pořad Identita vznikl jako reakce na mnohé otázky členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající se základů naší víry. V dnešní době, kdy je vše zpochybňováno se lidé ptají, zda má ještě smysl věřit tomu, čemu věřili naši předchůdci a zda je naše víra založená na Bibli. Identita se pokouší na některé tyto otázky odpovědět.

Link TU : Projekt – IDENTITA (video epizódy)