80.Výročie zboru CASD Trenčín – 1.časť

80.Výročie zboru CASD Trenčín – 2.časť

80.Výročie zboru CASD Trenčín – 3.časť , Večerný koncert – Vyznanie