!!! Dôležitý OZNAM !!!

 

Milé sestry a bratia;
Na stretnutí zborového výboru sme sa rozhodli znova začať bohoslužby v našom zbore – a to od soboty 23.5.2020. Začínať budeme o 10:00, bohoslužba bude v skrátenom režime cca 1,5 hodiny. Bude prebiehať za podmienok opatrení úradu verejného zdravotníctva, t.j.: pri vstupe bude pripravená dezinfekcia rúk, všetci budeme mať ochranné rúška, alebo nejaké prekrytie úst, nebudem si podávať ruky a budem dodržiavať dvojmetrové odstupy. Kuchynka bude z hygienických dôvodov uzatvorená, doneste si zo sebou vodu na pitie, bude i k dispozícii v 0,5 l fľašiach.

 

Tešíme sa na opätovné spoločné stretnutie.
 Prajem krásny a Bohom požehnaný deň.
 
Za zborový výbor,
Marek Gurka

!!! Dôležitý OZNAM !!!