Sobotné bohoslužby začínajú každú sobotu o 9:00 hod. štúdiom BIBLIE, ktorú nazývame tiež sobotná škola
Hlavná bohoslužba začína o 10:30 hod.

Od 14.3.2020 až do odvolania sa Bohoslužby v zbore CASD Trenčín nekonajú.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti ohľadne koronavírusu a ochorenia COVID-19 tabuľku kázaní nevyvesujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Rozpis služobností_tabulka_1_Q_2020

Zmena programu je vyhradená