Sobotné bohoslužby začínajú každú sobotu o 9:00 hod. štúdiom BIBLIE, ktorú nazývame tiež sobotná škola
Hlavná bohoslužba začína o 10:30 hod.

Rozpis bohoslužieb na 4.Q 2018 v zbore Trenčín, Vaďovce a Myjava

Október Trenčín Vaďovce Myjava
6 Gurka M. VP Januška J. Kučerákovci
13 Juriš V. Gurka M. Ondrušek S.
20 Gurka M. Januška P. Kučerákovci
27 Činčala Ľ.
Majtan – Černák.M Gurka M.
November Trenčín Vaďovce Myjava
3 Jurečko M. – MT Naď R. Kučerákovci
10 Špalek R. – MT Gurka M.
Kučerákovci
17 Homišin M. Ondrušek S. Kučerákovci
24 Komora D. – VDO
Riečan M. Kučerákovci
December Trenčín Vaďovce Myjava
1 Gurka M. – okr. TN – Okrskové TN – Okrskové
8 Ondrušek S. Janušková G. Gurka M. VP
15 Gurková I.
Gurka M. VP Kučerákovci
22 Gurka M. VP
Bielik S. Kučerákovci
29 Činčala P. Malár L. Kučerákovci

VP = Večera Pánova

Na stiahnutie: Program 4Q-2018 – TN

Rozpis zborových služobností na 4.Q.2018

Október Príbeh pre deti Modlitebná chvíľa
6  Fabianová D. Jurečková J.
13  Naďová J.  Cidoríková A.
20  Hricková I.  Šlosárová D.
27  Činčalová A.  Zaťková M.
 –  –  –  –
November  Príbeh pre deti  Modlitebná chvíľa
3  Vladárová E. Činčalová S.
10  Hricková I. Jurečko M.
17  Naďová J.
Jurečková J.
24  VDO – Vršatec  VDO – Vršatec
December  Príbeh pre deti  Modlitebná chvíľa
1  Mudra A. Šlosárová D.
8  Fabianová D.  Zaťková M.
15  Hricková I.  Činčalová S.
22  Vladárová E.  Jurečko M
29  Naďová J.  Jurečková J

na stiahnutie : Služobnosti 4Q-2018 – TN