Sobotné bohoslužby začínajú každú sobotu o 9:00 hod. štúdiom BIBLIE, ktorú nazývame tiež sobotná škola
Hlavná bohoslužba začína o 10:30 hod.

Rozpis bohoslužieb na 1.Q 2018 v zbore Trenčín, Vaďovce a Myjava

Január Trenčín Vaďovce Myjava
6  Gurka M.  Januška J. Kučerákovci
13  Juriš V.  Gurka M./ADRA odp. Ondrušek S.
20  Kern B. ml.  Gurka M. Kučerákovci
27  Gurka M.  Malár L. Kučerákovci
Február Trenčín Vaďovce Myjava
3  Gurka M.  Hreňo M.  Kučerákovci
10  Činčala Ľ.  Riečan M. Gurka M.
17  Gurková I.   Gurka M.  Kučerákovci
24  Turoci J.   Ondrušek S.  Kučerákovci
Marec Trenčín Vaďovce Myjava
3  Ondrušek S.  Gurková I.  Hreňo M. VP
10  Jurečko M.  Gurka M. VP  Kučerákovci
17  Pavlík M.
 Kolesár F. VDO  Kučerákovci
24   Gurka M. VP  Janušková G.  Kučerákovci
31  Činčala P.   Milata L.*  Kučerákovci

VP = Večera Pánova

Na stiahnutie:Program 1Q-2018 – TN final

Rozpis zborových služobností na 1.Q.2018

Január Príbeh pre deti Modlitebná chvíľa
6 Fabianová D. Činčalová S.
13 Hricková I. Kern B.
20 Činčalová R. Zaťková M.
27 Vladárová E. Jurečko M.
 –  –  –  –
Február  Príbeh pre deti  Modlitebná chvíľa
3 Fabianová L. Jurečková J.
10 Činčalová A. Šlosárová D.
17 Hricková I. Fabian R.
24 Činčalová R. Činčalová S.
Marec  Príbeh pre deti  Modlitebná chvíľa
3 Fabianová D. Kern B.
10 Vladárová E. Zaťková M.
17 Fabianová K. Jurečko M.
24 Hricková I. Jurečková J.
31 Činčalová R. Šlosárová D.

na stiahnutie : Rozpis_služobností -1.Q.2018