Sobotné bohoslužby začínajú každú sobotu o 9:00 hod. štúdiom BIBLIE, ktorú nazývame tiež sobotná škola
Hlavná bohoslužba začína o 10:30 hod.

 

 

Rozpis služobností_tabulka_1_Q_2020

Zmena programu je vyhradená