Pripomeňme si krásny požehnaný letný čas, kedy sa stretli mladý ľudia z Čiech a Slovenska aby aj  nášmu  mestu priniesli to nádherné Božie posolstvo plné lásky radosti a nádeje.