Svätý krst – čas pre radosť

Ján 3,5: Ježiš mu povedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Toto sú Ježišove slová adresované Nikodémovi. Nikodém prišiel za Ježišom v noci. Bol to farizej a vedel, že u židovskej duchovnej elity Ježiš nebol príliš obľúbený. Zároveň ho však niečo, k tomuto tesárovmu synovi z Nazareta priťahovalo. Bol nerozhodný a v tej dobe nevedel, aký postoj má k Ježišovi zaujať.

Kristus však videl do jeho srdca, poznal jeho neistotu a otvorene mu povedal, čo musí vo svojom živote urobiť. Zmena musí byť radikálna. Musí sa narodiť znova (resp. zhora). Nikodém sa tváril, že nerozumie a opýtal sa:  Ako sa môže človek narodiť znova, keď je starý?

Ježiš tu však nehovoril o telesnom znovu-narodení, ale o duchovnom znovuzrodení. Znovuzrodenie je radikálna premena. Človek sa rozhodne, že už nebude žiť sám pre seba, ale začne žiť pre Krista. Nikto z nás nemá dostatok síl, aby sme boli schopní túto premenu podniknúť. Boh nám však dáva toho, ktorý v nás toto znovuzrodenie uskutoční – Ducha Svätého.

Znovuzrodenie môže prísť až potom, čo človek príjme Kristove spasiteľné dielo zmierenia. Človek teda verí, že už je spasený a jeho hriechy sú odstránené vďaka zástupnej obeti Ježiša Krista. Znovuzrodenie prichádza ako prirodzený dôsledok spasenia. Svätý krst je práve verejné uzatvorenie zmluvy, že človek už nechce žiť, tak ako žil do tej doby, než spoznal Krista, ale že chce žiť už ako nový, spasený človek, ktorý je poslušný Pánu Bohu a to nie zo strachu, ale z lásky a vďaky.

A práve takéhoto svätého krstu sme mohli byť svedkami v piatok večer 30. Mája 2014, vo zbore Trenčín, kedy sa rozhodli verejne preukázať svoju dôveru v Kristovo dielo zmierenia, Karin Činčalová a Janka Jurečková. Radosť bola o to väčšia, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe si takéto dve mladé slečny dokázali nájsť čas, ktorý venovali Ježišovi. Nemalú zásluhu majú na tom iste aj ich rodičia, ktorí ich od malička viedli k Pánu Bohu a do zborového spoločenstva.

Každý krst je chvíľou pre radosť, neradujeme sa však len my – ľudia, ale aj nebesia spievajú oslavné žalmy Kristovi za jeho dielo vykúpenia. Kiež by bolo týchto príležitostí čo najviac, aby sa rady vykúpených v Božom kráľovstve neustále rozširovali.

PM

[Not a valid template]