Stalo sa už akosi zvykom, tradíciou, že sa stretávame počas jarných prázdnin na penzióne Šafran v Ždiarskej doline, aby sme si oddýchli od každodenného zhonu, starostí a povinností. Celý rok sa tešiť na spoločné chvíle, ktoré strávime tak s deťmi, ako ja pri športe, prechádzkach,  ranných zamysleniach, ako aj večerných spoločenských hrách a po uplynutí zasa spomínať. Cez týždeň bol stanovený pevný harmonogram, každý sa ho mohol zúčastniť, ale tiež si voliť popri hlavnom programe svoje vlastné varianty  ako stráviť voľný  čas. Ráno sme začínali zamyslením z Božieho Slova v podobe životných príbehov s duchovnou aplikáciou do každodenného života , nasledovali raňajky a šup na kopec, kde sme sa pokúšali zdolať vrcholy a doly hôr na lyžiach spôsobom, ktorý zaručoval šťastný návrat domov a umožnil  v zdraví stráviť večeru. Každý z nás predvádzal na svahu tanečné kreácie. Nuž, bol to niekedy predivný pohľad na partiu, ktorá sa pretekala a zároveň sa povzbudzovala. Boli podnikané  aj dobrodružné túry  cez les, kedy ste mohli vidieť vyplašené oči zúfalcov v snahe sa vyhnúť stromom, konárom a pred nimi spadnutým jazdcom. Nadšenci zimného športu, ktorým adrenalín stúpal v krvi veľmi vysoko,  sa rozhodli pre preteky v zjazde bez rozdielu váhy, veku, pohlavia a rozumu. Na to prišli až na záver, keď hodnotili svoje  dojazdy. Deti si vyskúšali aj jazdu na bobovej dráhe, ktorá sa im veľmi páčila.  Na chatu sme sa vracali  príjemne unavení, ale šťastní a plní zážitkov, ktoré niektorí počúvali s otvorenými ústami a občas aj s neveriacky krútiacou hlavou. Rekapituláciou dňa bolo aj premietanie fotiek a videí, kto čo cez deň pozažíval.

Po krátkom oddychu a nasýtení tela prišiel čas znovu posilniť manželské vzťahy prednáškami manželov Dolinských, ktorí sa nám po večeroch nezištne venovali. Večer sme zvykli zakončiť vzájomnými rozhovormi a spoločenskými hrami. Nezabudli sme navštíviť Aqua Park v susednej krajine Poľsku a niektorí zašli aj do soľnej bane vo Wieliczke.

Ani sme na nenazdali a bol piatok, ktorý  cez deň  vyvrcholil pretekmi v slalome a večerom vďaky a oslavy v prvom rade nášho Pána Boha, ktorý bol ukončený zamyslením z Božieho slova a krásnymi darčekmi pre všetkých zúčastnených. Na  slalomovej trati, postavenej odborníkmi s originálnymi pretekárskymi bránkami  si všetci počínali vynikajúcim spôsobom a kde niektorí z favoritov museli uznať, že tentoraz sú na kopci spolu s tajnými, skrytými talentami, ktorí načasovali svoju formu veľmi presne . Najviac sa na preteky tešili deti, ktoré povyhrávali čo sa len dalo a získali pekné odmeny.  Doma potom zaspávali s medailami, ráno s nimi vstávali a chodili s nimi  aj do školy.

Čas prísť, čas odísť. Naplnil sa obsah tejto životnej múdrosti a neradi sme sa lúčili. Po spoločnej fotke sme si sľúbili, že akcia sa uskutoční nanovo o rok. Tešíme sa!

P.S: Za všetko treba poďakovať najviac nášmu milému, dobrému a milostivému Bohu, ktorý nás chránil . Z ľudských stvorení ďakujeme manželom Aďke a Ľuďkovi Činčalovcom, ktorí to zabezpečovali po všetkých stránkach a niesli hlavnú  ťarchu celej akcie. Vďaka personálu a majiteľom penziónu Šafran za starostlivosť v príjemnom rodinnom prostredí, s výbornými kulinárskymi zručnosťami a srdečnou atmosférou.

[Not a valid template]