Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku niektorých nahrávok z dôvodu nutnosti nosenia rúšok počas mimoriadnej situácie ,  spojenej s pandémiou COVID_19.