V našom zbore pracujú oddelenia:

  • Misia
  • Sobotná škola – štúdium Biblie v malých skupinách
  • Deti a mládež
  • Zdravie
  • Seniori