Sobotné bohoslužby začínajú každú sobotu o 9:30 hod. štúdiom BIBLIE, ktorú nazývame tiež sobotná škola
Hlavná bohoslužba začína o 11:00 hod.