Na Wikipedii se dočteme, že slovo Utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

A protože pro mnoho lidí je víra v Boha křesťanů utopí, dali jsme našemu projektu název Utopie? s otazníkem. Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu vlastně následovníci Krista věří a proč? Devatenáct témat se pokouší na tyto otázky odpovědět a ukázat, že věřit neznamená upínat se k něčemu, co neexistuje a že víra rozhodně utopií být nemusí.

Klikni na obrázok