Výborné zamyslenie vzhľadom na súčasné ale aj prichádzajúce dianie vo svete a na záver veľmi pekná pieseň.