Záznam z mládežníckej bohoslužby v Trenčíne 26.1.2019 s témou „Šedá zóna vo vzťahoch“.

FOTOGALERIA PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK