Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku z dôvodu poruchy na záznamovom zariadení.